Warunki uczestnictwa
 

Szkolenia są bezpłatne

 

Aby wziąć udział w szkoleniach muszą zostać spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:

  • zatrudnienie na umowę o pracę na stanowisku związanym z zarządzaniem HR lub posiadanie własnej działalności gospodarczej - mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które wcześniej nie korzystało ze wsparcia POKL na szkolenia,
  • wykonywanie pracy na terenie województwa dolnośląskiego w przedsiębiorstwie posiadającym jednostkę organizacyjną w w/w województwie,
  • w szkoleniu mogą brać udział jedynie kobiety.

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu we Wrocławiu.
ul. Kołłątaja 7/10, 50-002 Wrocław

tel. 530 751 884

e-mail: m.polatynski@betterfield.pl