Program szkoleń
 

I. Efektywność zespołu złożonego z pracowników w różnym wieku
(czas trwania: 2 dni)

 • zaangażowanie a efektywność pracy
 • charakterystyka pracowników od 50+ z punku widzenia zaangażowania i satysfakcji z pracy
 • budowanie zespołu, role zespołowe, fazy rozwoju
 • trudne sytuacje w pracy zespołowej, konflikty
 • miejsce osób 50+ w zespole
 • prezentacje dobrych praktyk
   

II. Zarządzanie wiekiem w procesie planowania zatrudnienia
(czas trwania: 2 dni)

 • pojęcia zarządzania kompetencjami w firmie wobec osób od 50+
 • pracowników 50+: mocne słabe strony
 • proces rekrutacji: w oparciu o kompetencje
 • przygotowanie do selekcji oraz przebieg procesu selekcji
 • narzędzia diagnozy kompetencji w procesie rekrutacji i selekcji
   

Ill. Zarządzanie wiekiem w procesie szkoleń i rozwoju pracowników
(czas trwania: 2 dni)

 • charakterystyka procesu rozwoju i szkoleń w organizacji
 • model zarzadzanie efektywnością pracy i rola szkoleń w podnoszeniu efektywności pracy osób 50+
 • charakterystyka procesu edukacyjnego osób 50+
 • proces analizy potrzeb efektywności szkoleń
 • metody szkoleniowe dla osób 50+
   

IV. Rozwój pracownika w praktyce - ćwiczenia w oparciu
o studia przypadków z firm uczestniczek
(czas trwania: 1 dzień)

 

V. Grupowe warsztaty coachingowe

Grupowe warsztaty coachingowe polegają na zespołowym rozwijaniu umiejętności menadżerskich z uwzględnieniem indywidualnych celów rozwojowych poszczególnych uczestniczek. W jego trakcie uczestnicy uczą się jak radzić sobie z wyzwaniami na ścieżce zawodowej. Coaching pozwala odświeżyć spojrzenie na siebie i zadania, pobudzić kreatywność. Rolą coacha w procesie coachingowym jest inspirowanie uczestnika do generowania nowych rozwiązań, wsparcie w osiąganiu zamierzonych przez niego zawodowych sukcesów oraz pomoc w pokonywaniu ograniczeń, które mogą przeszkadzać w byciu dobrym i skutecznym menadżerem.

Zarys poruszanych zagadnień:

 • diagnoza aktualnego stanu zatrudnienia
 • Omówienie Pozytywnej Postawy Personelu i Przełożonych
 • Badanie predyspozycji zawodowych wśródnowych kandydatów i aktualnych pracowników.

 

Sesja coachingowa przeznaczona jest dla 2-5 firm, czas trwania7 godzin.