Zapraszamy na szkolenia skierowane do kobiet pracujących
w obszarze HR, a pełniących funkcje zarządzające w mikro, małych i średnich firmach funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska

 

Zgodnie z prognozami GUS w najbliższym czasie w województwie dolnośląskim systematycznie będzie postępował proces starzenia się społeczeństwa. W związku z tym już za kilkanaście lat nastąpi poważny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Obecnie pracodawcy preferują zatrudnianie przede wszystkim osób młodych. W najbliższym czasie ze względu na zmniejszoną ich dostępność (zmiany demograficzne), staną, przed koniecznością większego zaangażowania pracowników bardziej zaawansowanych wiekowo. 

Przewagę konkurencyjną na rynku uzyskają te firmy, które najwcześniej przystosują swoją politykę do nadchodzących zmian. Dlatego też firma Betterfield wychodzi temu narzeciw oferując szkolenia z zakresu zarządzania efektywnością personelu uwględniające różnorodność wiekową.

Szkolenia skierowane są do:

  • kobiet zatrudnionych na umowę o pracę lub właścicielek mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które wcześniej nie korzystaly ze wsparcia PO KL na szkolenia,
  • kobiet pełniących funkcje kierownicze związane z zarządzaniem HR.

Wsparcie szkoleniowe skierowane jest do kobiet, które nie posiadają wystarczającego poziomu wiedzy w obszarze będącym przedmiotem projektu.

 

Podczas szkoleń zostaną podniesione kwalifikacje uczestniczek z takich dziedzin jak:

- zasady zarządzania wiekiem,

- budowanie zespołów różnorodnych wiekowo,

- planowanie rekrutacji uwzględniającej wiek,

- zarządzanie wiekiem w procesie rozwoju pracowników.

 

Szkolenia odbywać się będą we Wrocławiu oraz w innych miejscowościach ma terenie województwa dolnośląskiego. W trakcie szkoleń zapewnione zostaną uczestniczkom materiały szkoleniowe oraz catering.